oketuki logo

Yhdistys esit­täy­tyy

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Keskeisiä tavoitteita ovat kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin sekä perheiden tukeminen. Yhdistyksen toimintaa kehitetään vastaamaan jäsenten ja heidän perheidensä tarpeita ja odotuksia.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea.


Toi­min­ta­suun­ni­tel­man vuodelle 2021 löydät täältä.


Puheenjohtaja

Jumisko Leena

Muut jäsenet

Lintulahti Minna (varapuheenjohtaja), Vuoti Sinikka (sihteeri), Lauri Jaana, Joensuu Satu, Toppari Anne, Puolakanaho Arja, Saarela Pauliina, Dahlin Hanna, Pitkälä Kaisa.

oketuki logo

Tiimi

Annemari Eskola

Annemari Eskola

Toiminnanjohtaja

Puh: 040 163 2282

Sähköposti: annemari.eskola(at)oketuki.fi   

Leenan kuva

Leena Jumisko

Puheenjohtaja

Sähköposti: leena.jumisko(at)oketuki.fi

oketuki logo

Jenni Warsell

Yhdistystyöntekijä

Puh: 045 315 1870

Sähköposti: toimisto(at)oketuki.fi

Toi­mi­kun­nat

Toimikunnat vastaavat omalta osaltaan yhdistyksemme toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Tu­le­vai­suus­toi­mi­kun­ta

Ta­pah­tu­ma­toi­mi­kun­ta

Edun­val­von­ta­toi­mi­kun­ta

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021