1650356032326_KVPS-me.jpg

Tukea it­se­näis­ty­mi­seen ja muuttoon -valmennus Oulu

3.9.2022 – 1.11.2022 Paikka Oulu

Valmennus on tarkoitettu perheille, joissa pohditaan erityistä tukea tarvitsevan nuoren itsenäistymistä ja mahdollista muuttoa omaan kotiin.


Tapaamiset:

Lauantai 3.9. livenä

Tiistai 13.9. verkossa

Tiistai 11.10. verkossa

Tiistai 1.11. livenä


Nuorten kanssa pohdimme millainen on oman näköinen elämä, missä asioissa he ovat hyviä sekä mitä itsenäistyminen tarkoittaa.

Läheisten kanssa käymme läpi niin käytännön asioita kuin nuoren itsenäistymisen herättämiä ajatuksia sekä tunteita.

Unohtamatta kummassakaan ryhmässä vertaistuen voimaa.


Tapaamisille ovat tervetulleita koko perhe. Jokaisella kerralla on nuorille sekä läheisille omat ohjelmat. Jos mahdollista, toivomme, että nuorella olisi tapaamisilla mukana oma tukihenkilö, esimerkiksi ystävä, kummitäti tai henkilökohtainen avustaja.

Ilmoittautuminen & lisätietoja:

Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennus Oulu | Kvps


Linkistä pääset ilmoittautumaa

Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennus Oulu | Kvps


Lisätietoja:

Maisa Kosola

projektipäällikkö Edelläkävijät-toiminta & Poweria!-hanke

maisa.kosola@kvps.fi

puh. 050 3437 755


Anni Raunio

suunnittelija Elä­män­muu­tos­toi­min­ta

anni.raunio@kvps.fi

puh. 040 1833 516


Järjestäjinä: Oulun Hyvinvointipalvelut & Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

1650356032326_KVPS-me.jpg

Tu­le­vai­suu­den taitajat -verk­ko­kurs­si pienten eri­tyis­las­ten van­hem­mil­le

Ke 31.8., 7.9., 14.9., 21.9.2022
klo 18.00-19.30
Ta­paa­mi­set verkossa
Kurssi-infon osal­lis­tu­jil­le ke 24.8.2022 klo 18.00-19.00

Kurssilla vanhemmat oppivat uusia ajattelutapoja, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia.


Tulevaisuuden Taitajat -verkkokurssi on suunnattu pienten erityislasten vanhemmille. Kurssilla vanhemmat oppivat uusia ajattelutapoja, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat saavat keinoja löytää onnistumisen ja ilon aiheita haastavassa arjessa.


Erityislapsen vanhempi, haluatko kääntää katseesi tulevaan ja nähdä tulevaisuuden luottavaisin sekä positiivisin mielin? Haluatko kokea olevasi perheesi laivan kippari, jolla on taitoja kohdata myrskyt ja tyrskyt? Tule kurssillemme visioimaan perheesi ja lapsesi tulevaisuutta ja voimaantumaan vertaisseurassa!


Autamme perheitä voimaantumaan haasteellisessa arjessa ja näkemään pienet ilon aiheet sekä onnistumiset sekä luomaan pienen pieniä, mutta sitäkin ratkaisevampia askelia kohti hyvinvoivaa ja täysipainoista arkea.


Kurssi koostuu neljästä verkkotapaamisesta:
Ke 31.8.2022 klo 18.00-19.30
Ke 7.9.2022 klo 18.00-19.30
Ke 14.9.2022 klo 18.00-19.30
Ke 21.9.2022 klo 18.00-19.30


Järjestämme kurssi-infon osallistujille ke 24.8.2022 klo 18.00-19.00, jossa tutustumme käytettävään kurssialustaan.


Kurssi on osallistujille maksuton ja sisältää kurssilla käytettävät materiaalit.


Lisätietoja:

Anni Raunio

suunnittelija

Elä­män­muu­tos­toi­min­ta

anni.raunio@kvps.fi

puh. 040 1833 516

Tampere

1650356032326_KVPS-me.jpg

Aikuisten si­sa­rus­ten verk­ko­kah­vi­la

31.8.,12.10. ja 30.11.2022
klo 17.30 – klo 19.00, Teams

Aikuiset sisaret pohtivat monenlaisia asioita erityisen sisaruksensa elämässä rinnalla kulkiessaan. Saanko muuttaa toiselle paikkakunnalle? Täytyykö minun ottaa vastuu erityisestä sisarestani, kun vanhemmistamme aika jättää? Tuleeko minusta sisarukseni edunvalvoja?


Aikuisten sisarusten verkkokahvilassa voimme keskustella sinua mietitytävistä asioista. Löydetään yhdessä vastauksia ja selvitellään juttuja tai sitten vain koetaan vertaisuutta samalla tavalla erityisen sisarusten kanssa.


Mukana jokaisella kerralla joku aikuinen sisarus avaamassa hieman oman tarinansa kautta omia kipupisteitään tai onnistumisen hetkiään erityisen sisaruksena.

Syksyllä 2022 on kolme tapaamista, voit tulla mukaan yhden kerran tai olla mukana kaikki kolme kertaa. Päivät ovat: keskiviikko 31.8., 12.10. ja 30.11. Aika on aina sama, klo 17.30-19.00


Ilmoittaudu verkkokahvilaan mukaan, niin saat linkin tapaamisille. Tapaamiset Teams-verkkoalustalla.


Lisätietoja:

Marjo Rikkinen

projektipäällikkö
Ikäperhetoiminta

marjo.rikkinen@kvps.fi

puh. 0400 528 656

Tampere

1650356032326_KVPS-me.jpg

Seniorit verkossa

Yhteistä toimintaa verkossa tukea tar­vit­se­vil­le se­nio­reil­le!
Per­jan­tai­sin 26.8., 23.9., 4.11. ja 2.12.2022 klo 14.00–15.00

Onko senioreilla tylsää? Eikö löydy tekemistä tai ystäviä? Ikäperhetoimintamme toteuttaa syksyn 2022 aikana kerran kuussa senioreille yhteistä toimintaa verkossa. Tapaamiset ovat aina perjantaisin klo 14-15.


Tarkoituksena on luoda verkkoon paikka, jossa tapaa toisia seniori-ikäisiä tukea tarvitsevia ihmisiä ja pääsee osaksi uutta yhteisöä.


Jokaisella tapaamiskerralla tehdään myös pieniä liikkumista tukevia harjoituksia ja aivoterveyttä vahvistavia pohdintoja tai tehtäviä.


Tapahtuma on suunnattu asumisyksiköiden ja toimintakeskusten iäkkäille asiakkaille.


Tule mukaan kuulemaan, oppimaan ja tekemään

• Erilaisia liikkumisen harjoituksia
• Muistia tukevia tehtäviä
• Vinkkejä ja ideoita päivien täytteeksi
• Näkemään ja kuulemaan muita senioreita


Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja oppimaan uutta!

Ilmoita ryhmäsi mukaan lähettämällä sähköpostia marjo.rikkinen@kvps.fi

Syksyn 2022 tapaamiset perjantaisin 26.8., 23.9., 4.11. ja 2.12.2022 

klo 14.00 – klo 15.00

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021