1651665518270_Digi%20on%20meid%C3%A4n%20kaikkien%20oikeus%20(8)-me.png

Digi on meidän kaikkien oikeus

Verkko haltuun -hanke järjestää yhdessä Hon­ka­lam­pi-säätiön Arki digittää -hankkeen kanssa Digi on meidän kaikkien oikeus -verk­koil­to­ja Teamsissa.

Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan digiosallisuudesta ja digiarjesta kehitysvammaisten henkilöiden elämässä.

Jaamme ajatuksia esimerkiksi siitä:

-miksi digiosallisuus on tärkeää?

-mitä mahdollisuuksia se tuo kehitysvammaiselle henkilölle?

-millä tavoin digiosallisuuden toteutumiseen osattaisiin kiinnittää huomiota toi­min­taym­pä­ris­töis­sä?

Verkkoiltoja järjestetään kolmena iltana, ja sisältö on jokaisella kerralla sama.

Ilmoittaudu mukaan.

Ajankohta:

Maanantai 23.5 klo 17-18:30

Keskiviikko 1.6 klo 17-18:30

Torstai 9.6 klo 17-18:30

Verkkoillan tavoite: Digi nähtäisiin mahdollisuutena ja digiosallisuuden toteutumiseen osattaisiin kiinnittää huomiota toi­min­taym­pä­ris­töis­sä.

Kohderyhmä: Kehitysvammaisten henkilöiden läheiset

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumapäivän aamuna.

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU



1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021