20.10.2021syyskokous

SYYS­KOKOUS 8.11.2021

KUTSU JÄSENILLE - OULUN KE­HI­TYS­VAM­MAIS­TEN TUKI RY:n SYYS­KOKOUS 2021 TULE MUKAAN - PÄÄSET VAI­KUT­TA­MAAN! Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten tuki ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­kokous pidetään ma 8.11.2021 klo 18 Kump­pa­nuus­kes­kuk­sel­la, osoite Kan­san­ka­tu 53. Kokous on avoin kaikille yh­dis­tyk­sen jäsenille. Kokouk­ses­sa tehdään valinnat tulevan kauden hal­li­tus­pai­kois­ta sekä esi­tel­lään yh­dis­tyk­sen tulevan kauden toi­mi­kun­nat, joihin pääsee myös mukaan. Syys­kokouk­ses­sa kuullaan myös yh­dis­tyk­sen Verkko haltuun -hankkeen esittely. Osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta etäyh­tey­del­lä. Il­moit­tau­du ennakkoon/tilaa osal­lis­tu­mis­link­ki: toimisto(at)oketuki.fi. Li­sä­tie­dot puh: 040 163 2282. Kah­vi­tar­joi­lu, ter­ve­tu­loa!
Jaa tämä artikkeli

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021