Background
5.8.2021tiedote

Tietoa tulevasta kaudesta jä­sen­kir­jees­säm­me ja ko­ti­si­vuil­la

Yh­dis­tyk­sen jä­sen­kir­je on pos­ti­tet­tu kaikille jä­se­nil­lem­me viime viikolla. Säh­kö­pos­ti­kir­jeen ti­lan­neil­la posti on jo perillä, kir­je­pos­ti ko­lah­ta­nee luukusta tällä viikolla. Kirjeessä kerrotaan ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia toi­mis­tol­ta sekä liitteenä odotettu tulevan kauden ker­ho­toi­min­nan alustava suun­ni­tel­ma. Muis­tat­han päivittää tietosi niiden muut­tues­sa toi­mis­tol­lem­me. Näin postimme löytää oikeaan osoit­tee­seen ja saat jä­se­ne­näm­me tuoreet tiedot ajoissa.


Toimisto on ke­sä­lo­mal­la ajalla 29.6.- 30.7.


Alustava kausi­suun­ni­tel­ma löytyy ko­ti­si­vuil­tam­me Kerhot ja ta­pah­tu­mat vä­li­leh­del­tä. Tulevan kauden toi­min­nas­ta tulee tar­ken­net­tua tietoa heti elokuun alussa ko­ti­si­vuil­lem­me. Elokuun alussa avautuu myös il­moit­tau­tu­mi­nen tulevan kauden kerhoihin, seuraile tie­dot­te­luam­me.


Au­rin­kois­ta ja oikein mukavaa kesää kaikille!

Jaa tämä artikkeli
Annemari Eskola

Annemari Eskola

Toiminnanjohtaja

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021