lasikuulia kuvituskuva
8.3.2021jäsenkirje

Kevään jä­sen­kir­je on julkaistu

Yh­dis­tyk­sen ajan­koh­tai­sia uutisia voit lukea tänään jul­kais­tus­ta uu­tis­kir­jees­täm­me. Au­rin­koi­sia ke­vät­päi­viä kaikille!

Helmikuun Uu­tis­kir­je

Kevään toinen uutiskirjeemme on ilmestynyt tänään. Kirjeessä on kootusti yhdistyksen ajankohtaisia uutisia ja tällä hetkellä tiedossa olevia ta­pah­tu­ma­tie­dot­tei­ta. Lisää tapahtumia ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia löydät yhdistyksen ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Lämpöisiä kevätpäiviä kaikille! 😊

uutiskirje helmikuu 2021
Jaa tämä artikkeli
Leenan kuva

Leena Jumisko

Yhdistyksen puheenjohtaja

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021