Background
28.2.2022

So­sio­no­mio­pis­ke­li­jan opin­näy­te­työ kysely -Van­hem­pien nä­ke­myk­siä nuorensa it­se­näis­ty­mi­seen liittyen

Hyvä itsenäistyvän nuoren vanhempi!

Olen sosionomiopiskelija Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta. Tutkin opinnäytetyössäni vanhempien näkemyksiä nuorensa itsenäistymiseen liittyen. Tarkoituksena on myös selvittää teidän kokemuksianne ja toiveitanne sekä itsellenne että nuorellenne saatavaan ammattihenkilöiden itsenäistymisen tukeen liittyen. Opinnäytetyön tavoitteena on saada vastaukset alla oleviin tutkimuskysymyksiin ja näin lisätä tietoisuuta aiheesta, jotta ammattihenkilöiden tarjoamaa itsenäistymisen tukea voitaisiin kehittää yhä enemmän käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

- Kuinka vanhemmat kokevat erityisen nuorensa itsenäistymisen?
- Millaisia näkemyksiä vanhemmilla on erityisen nuorensa itsenäistymiseen saatavasta ammattihenkilöiden tuesta?
- Millaisia näkemyksiä vanhemmilla on heille suunnatusta erityisen nuorensa itsenäistymiseen liittyvästä ammattihenkilöiden tuesta?

Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena. Kyselyyn voivat vastata it­se­näis­ty­mis­vai­hees­sa tai tulevaa itsenäistymistä pohtivien erityisten nuorten vanhemmat.  Vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Tuloksista ei voi päätellä yksittäistä vastaajaa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti vain tätä tutkimusta varten ja ne hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Vastausaikaa on 18.3.2022 asti.

Vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.


Linkki opinnäytetyön kyselyy:

https://link.webropolsurveys.com/S/2E02361CE6649040

Valmis opinnäytetyöni tullaan julkaisemaan myöhemmin osoitteessa www.theseus.fi. Opinnäytetyöni ohjaajat ovat Tarja Jussila ja Sanna Viinonen Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta.

Kiitos osallistumisesta! Olethan yhteydessä minuun, jos sinulla herää kysymyksiä opinnäytetyöhön tai kyselyyn liittyen.

Ystävällisin terveisin
Venla Piirainen
Venla.Piirainen@edu.lapinamk.fi

Jaa tämä artikkeli

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021