Background
7.2.2022

KVPS ja Oulun hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut: Tukea it­se­näis­ty­mi­seen,  tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun ja  omaan kotiin muut­ta­mi­seen

Ovatko itsenäistymisen asiat teidän perheessänne
ajankohtaisia? 

Mitkä asiat tukevat itsenäistyvää nuorta kohti
omannäköistä elämää? 

Miten vanhempana tukea nuoren itsenäistymistä?


KVPS ja Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut yhteistyössä järjestävät perheille suunnattuja iltoja kevään 2022 aikana. Yhteistyössä mukana myös Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry.


Lue lisää ja ilmoittaudu nyt

1644225067829_Kutsu,%20Tukea%20itsen%E2%94%9C%C3%B1istymiseen,%20tapaamisiin,%20kev%E2%94%9C%C3%B1t%2020221024_1-me.jpg
Jaa tämä artikkeli

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300.png-me

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto.png-me

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021