Oulussa tapahtuu

harrastus-me.jpg
5.8.2021
Pa­ra­kei­lacu­pin 2021-2022 1. osa­kil­pai­lu keilataan Oulussa lau­an­tai­na 18.9.2021  Kil­pai­lu­läh­döt klo 10 ja 13. Oulun Kei­la­hal­li, Isokatu 97. Ter­ve­tu­loa Ouluun  Li­sä­tie­dot ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet alla:
1629379444854_Erityisliikunnan_lajikokeilu_jalkapallo-1-me.jpg
25.7.2021
ta­pah­tu­man järjestää Oulun kaupunki

Arkisto

Avainsanat

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021