OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Toi­mi­kun­nat vastaavat omalta osaltaan yh­dis­tyk­sem­me toiminnan suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä ja to­teut­ta­mi­ses­ta.

TULEVAISUUSTOIMIKUNTA

Tu­le­vai­suus­toi­mi­kun­nan tehtävänä on hahmotella yhdistyksen tulevaisuuden toimintaa useampia vuosia eteenpäin. Toimikunta katsoo pitemmälle tulevaisuuteen ja pyrkii siten tuomaan hallituksen tietoon tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.


Jäsenet vuonna 2022

Maija Pelkonen (pj), Minna Lintulahti, Merja Halonen, Annemari Eskola

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021