OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Yhdistys esit­täy­tyy

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Keskeisiä tavoitteita ovat kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin sekä perheiden tukeminen.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään vastaamaan jäsenten ja heidän perheidensä tarpeita ja odotuksia.
Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­man vuodelle 2021 löydät täältä.
Toi­min­ta­suun­ni­tel­man vuodelle 2022 löydät täältä.


Toimintakertomus vuodelta 2021 löydät täältä

Toimintakertomus vuodelta 2022 löydät täältä

Hallitus

Sinikka Vuoti

Sinikka Vuoti

Puheenjohtaja

P. 040 566 1090

sinikka.vuoti2@gmail.com

Varapuheenjohtaja 2024 

Leena Jumisko

Sihteeri vuodelle 2024

Jaana Lauri


Hallituksen jäsenet

Vuodelle 2024 Arja Puolakanaho, Leena Jumisko ja Maija Pelkonen. Vuosille 2024-2025: Hannu Vänttilä, Jaana Lauri, Satu Joensuu sekä Hanna-Lena Dahlin.

Tiimi

Annemari Eskola

Annemari Eskola

Toiminnanjohtaja

P. 040 163 2282

annemari.eskola(at)oketuki.fi

Jenni Warsell

Jenni Warsell

Yhdistystyöntekijä

P. 045 315 1870

toimisto(at)oketuki.fi


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021