OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

TOIMIKUNNAT

Toi­mi­kun­nat vastaavat omalta osaltaan yh­dis­tyk­sem­me toiminnan suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä ja to­teut­ta­mi­ses­ta. Alasvetovalikosta voit  tutustua toimikuntiimme.