OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

Löydät hyödyllistä tietoa ke­hi­tys­vam­mai­suu­des­ta, palveluista ja lainsäädännöistä seuraavilta sivustoilta.

Sivuston sisällöstä vastaa kulloinenkin palvelun tuottaja.

Kehitysvammaisten tukiliitto 

Kehitysvammaliitto 

Vammaispalveluiden käsikirja 

Verkkopalvelu Verneri 

Selkokielinen Verneri

Me Itse ry 

  • Me Itse on kehitysvammaisten ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Oulun ja Haukiputaan ryhmät.


Pohde Vammaispalveluthttps://pohde.fi/palvelut/vammaispalvelut/

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde / Kehitysvammahuolto

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde Vammaispalvelujen ensiarviotiimi Youtube


Oulun kaupunki / erityisopetus

  • Oulussa toimivan kaupungin erityiskoulun, Tiernan koulun lisäksi erityisopetusta tarjoavat useat lähikoulut, kuten Jäälin koulu, Haukiputaan koulu ja Hiukkavaaran koulu.

Oulun kaupunki / erityisliikunta

  • tietoa mm. eritysliikunnan har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä liikunta-avustajakortista lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tueksi

Oulun seurakunnat / kehitysvammaiset seurakunnassa

  • Oulun seurakunnat tarjoavat monia erilaisia kerhoja kehitysvammaisille. Yhteistyössä olemme toteuttaneet mm. nuokkaritoimintaa.


Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021