OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Ke­hi­tys­vam­mais­ten Pal­ve­lusää­tiön jär­jes­tä­mää toimintaa

Muuttovalmennus-verkkokurssi kevät 2023

16.3. alkaen klo 17.30-19.30

Muuttovalmennuksen verkkokurssi auttaa sinua ja läheisiäsi valmistautumaan omaan kotiin muuttamiseen ja kotiutumiseen. Valmennuksen avulla voit käsitellä sinulle tärkeitä asioita, saat tietoa ja vertaistukea. Valmennus koostuu tapaamisista ja välitehtävistä.


Tapaamiset ovat torstaisin: 16.3., 30.3., 13.4., 27.4. Kellonaika: 17.30-19.30. Tapaamisissa on yhteisiä osuuksia ja omia osuuksia muuttajille ja läheisille.Mikäli tarvitset apua osallistumiseesi niin ota mukaasi kurssille tukihenkilö. Hän voi olla esim. henkilökohtainen avustajasi, lähityöntekijäsi tai ystäväsi.


Tervetuloa mukaan valmistautumaan muuttoon!

Ilmoittautuminen 28.2. mennessä https://kvps.fi/tapahtuma/muuttovalmennus-verkkokurssi-kevat-2023/


Lisätietoja

Johanna Huhtala
suunnittelija
Elämänmuutostoiminta
johanna.huhtala@kvps.fi
puh. 040 838 8739

Mitäs nyt? -verkkovalmennus omaishoitajauran päätyttyä tukea tarvitsevien
ihmisten läheisille

16.3. 2023 alkaen Teams alustalla kello 18.00-19.30

Tukea tarvitsevan aikuisen vanhempi, haluatko kääntää katseesi tulevaan ja kohdata näkymän luottavaisin sekä positiivisin mielin? Haluatko kokea olevasi oman elämäsi ohjaksissa?
Tule valmennukseemme visioimaan omaa tulevaisuuttasi ja voimaantumaan vertaisseurassa!

Tuemme teitä läheisiä voimaantumaan uudessa elämäntilanteessa tukea tarvitsevan lapsen siirryttyä asumispalveluihin. Tavoitteena on, että vanhempi löytää itselleen oikean paikan tukea tarvitsevan läheisen elämässä ja saa voimaa nähdä tulevaisuuteen valoisin mielin. Tärkeätä on oppia luomaan pienen pieniä mutta sitäkin ratkaisevampia askelia kohti hyvinvoivaa ja täysipainoista itseä.

Kurssi koostuu neljästä tapaamisesta

Mitäs nyt? -valmennuksen mainos:  MIT%C3%84S%20NYT-%20VERKKOVALMENNUS.pdf

Ilmoittaudu mukaan 14.3. 2023 mennessä:
Salla Sammela p. 044 097 8080
tai salla@erityislastenomaiset.fiIkäännynkö minäkin? -verkkovalmennus -Ikääntyneille tukea tarvitseville

16.3. alkaen, kolme tapaamista Teams alustalla klo 9.30-11.00

Ikäännynkö minäkin? -verkkovalmennuksessa lähdetään pohtimaan tukea tarvitsevien ihmisten kanssa ikääntymisen asioita. Minkälaisia asioita ikääntyminen tuo tullessaan ja miten voin ennaltaehkäistä ja valmistautua ikääntymiseen.


Tapaamisissa mietimme yhdessä sitä, miten sinä itse ja läheisesi/ohjaajasi voitte valmistautua ikääntymisen tuomiin muutoksiin. Tapaamme kolme kertaa maaliskuussa
2023. Valmennukseen kuuluu tapaamisten lisäksi tehtäviä. 


Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tukea ja apua, mutta olet kiinnostunut
ikääntymisen asioista. Mukana valmennuksessa voivat olla myös läheiset/ohjaajat.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Ikäperhetoiminta tukee ja auttaa perheitä itsenäistymisen ja irtaantumisen teemoissa sekä keskustelee ikääntymisen teemoista.

Ilmoittautuminen 10.3. mennessä https://www.lyyti.fi/reg/ikaannynko_kevat_23

Ikäännykö minäin? -verkkovalmennuksen mainos  IK%C3%84NNYNK%C3%96%20MIN%C3%84KIN-%20VERKKOVALMENNUS.pdf

Lisätietoja:
Marjo Rikkinen, p.0400 528 656
marjo.rikkinen@kvps.fi


Elo­ku­vail­ta "27 en­sim­mäis­tä vuotta"– do­ku­ment­tie­lo­ku­va

Ma 14.11. klo 17.30– 19.00
Paikka: Elo­ku­va­teat­te­ri Star, Kalliotie 6, Oulu

Tervetuloa katsomaan 27 ensimmäistä
vuotta– dokumenttielokuvaa
Ma 14.11. klo 17.30– 19.00
Paikka: Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, Oulu


27 ensimmäistä vuotta on Jussi Sandhun ohjaama ja käsikirjoittama,
noin 30min. dokumenttielokuva äidistään Annelista ja veljestään Samista. Siitä millainen on äidin rooli kun 27-vuotias, vaikea-vammainen poika muuttaa pois kotoa palvelutaloon ja omaishoitoon
sekä perheestään huolehtimiseen tottunut äiti jää ensimmäistä kertaa elämässään yksin. www.kvps.fi


Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille

Ohjelma:
• Elokuva
• Yhteinen keskustelu ja kahvit
”Sillä jos on koskaan oppinut rakastamaan,
on myös opittava luopumaan.”

Lisätietoja
Anni Raunio
040 1833516 anni.raunio@kvps.fi


Ilmoittaudu mukaan (max 30 henkilöä)

https://kvps.fi/…/27-ensimmaista-vuotta-dokumenttielokuva…/

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa

Linkistä ilmoittautumaan

Erityiset voi­ma­va­rat -verk­ko­ti­lai­suus eri­tyis­las­ten van­hem­mil­le

15.9.2022 klo 16–18

Heidi Forsell ja Pauliina Flang joh­dat­ta­vat kes­kus­te­luun syvästi, mutta lempeästi eri­tyis­lap­sen van­hem­muu­des­ta, pa­ri­suh­tees­ta, arjesta ja itsensä tut­ki­mi­ses­ta.

Jokainen meistä on valtavan arvokas ja mer­ki­tyk­sel­li­nen, mutta joskus sitä on haastavan arjen ja mo­nen­lais­ten tunteiden keskellä vaikea huomata. Kes­kus­te­lus­sa tuodaan näkyväksi ja kuulluksi se, mikä joskus vä­sy­myk­sen ja vaikeiden tunteiden alle hautautuu. Mer­ki­tyk­sel­li­sim­mät asiat näkyvät pienissä hetkissä ja itsensä nä­ke­mi­ses­sä.

Kes­kus­te­lu pohjautuu Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gin teemoihin.


Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gi on vi­deo­blo­gi, joka on suunnattu eri­tyis­las­ten van­hem­mil­le ja am­mat­ti­lai­sil­le tuomaan nä­kö­kul­mia arkeen. Se sisältää viisi 20–30 minuutin jaksoa. Vlogissa eri­tyi­syys nähdään myös rik­kau­te­na ja arjen voi­ma­va­ra­na, kun arki on elä­män­ma­kuis­ta ja monen näköistä. Erityinen voimavara voi todella olla erityinen ja mer­ki­tyk­sel­li­nen.


Heidi Forsell on so­si­aa­lia­lan eri­tyis­asian­tun­ti­ja ja vam­mais­työn am­mat­ti­lai­nen sekä kou­lu­tet­tu ko­ke­mus­asian­tun­ti­ja ja 4-vuotiaan eri­tyis­lap­sen äiti.

Pauliina Flang on uus­per­he­neu­vo­ja ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti. Pauliina eli eri­tyis­lap­siar­kea yhdeksän vuoden ajan.

Sekä Heidi että Pauliina ovat so­si­aa­li­sen median vai­kut­ta­jia, jotka eivät pelkää hypätä syvästi aiheeseen kuin aiheeseen.

Sy­väl­li­set, lempeät aiheet

Vi­deo­blo­gis­sa kes­kus­tel­laan syvästi, mutta lempeästi van­hem­muu­des­ta, pa­ri­suh­tees­ta, arjesta ja itsensä tut­ki­mi­ses­ta.

Jokainen jakso sisältää kat­so­jal­le pienen har­joi­tuk­sen tai tehtävän aiheen tiimoilta, jonka voi helposti napata mukaan osaksi omaa arkea.

Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gin jaksot löytyvät Ke­hi­tys­vam­mais­ten Pal­ve­lus­sää­tiön sivulta osoit­tees­sa kvps.fi/erityinen-voi­ma­va­rav­lo­gi

Erityinen voi­ma­va­rav­lo­gi, jaksot

Vlogin ovat tuot­ta­neet Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­liit­to ja Ke­hi­tys­vam­mais­ten Pal­ve­lus­sää­tiö.

Erityinen voimavaravlogin jaksot

Tulossa pian!

Ehkä hienoin nettisivu ikinä. Mutta ensin kahvi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lacinia auctor turpis et feugiat. Donec in libero dignissim, molestie ex pulvinar, faucibus nisi. Nam hendrerit auctor purus at interdum. Mauris eget neque in purus imperdiet feugiat sed id metus. Ut ultrices mi at tellus auctor, ac suscipit diam egestas. Vestibulum egestas, nibh eu vulputate luctus, quam metus suscipit quam, eget lobortis sapien ante in odio.

Lue lisää

Tukea it­se­näis­ty­mi­seen ja muuttoon -valmennus Oulu

3.9.2022 – 1.11.2022 Paikka Oulu

Valmennus on tarkoitettu perheille, joissa pohditaan erityistä tukea tarvitsevan nuoren itsenäistymistä ja mahdollista muuttoa omaan kotiin.


Tapaamiset:

Lauantai 3.9. livenä

Tiistai 13.9. verkossa

Tiistai 11.10. verkossa

Tiistai 1.11. livenä


Nuorten kanssa pohdimme millainen on oman näköinen elämä, missä asioissa he ovat hyviä sekä mitä itsenäistyminen tarkoittaa.

Läheisten kanssa käymme läpi niin käytännön asioita kuin nuoren itsenäistymisen herättämiä ajatuksia sekä tunteita.

Unohtamatta kummassakaan ryhmässä vertaistuen voimaa.


Tapaamisille ovat tervetulleita koko perhe. Jokaisella kerralla on nuorille sekä läheisille omat ohjelmat. Jos mahdollista, toivomme, että nuorella olisi tapaamisilla mukana oma tukihenkilö, esimerkiksi ystävä, kummitäti tai henkilökohtainen avustaja.

Ilmoittautuminen & lisätietoja:

Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennus Oulu | Kvps


Linkistä pääset ilmoittautumaa

Tukea itsenäistymiseen ja muuttoon -valmennus Oulu | Kvps


Lisätietoja:

Maisa Kosola

projektipäällikkö Edelläkävijät-toiminta & Poweria!-hanke

maisa.kosola@kvps.fi

puh. 050 3437 755


Anni Raunio

suunnittelija Elä­män­muu­tos­toi­min­ta

anni.raunio@kvps.fi

puh. 040 1833 516


Järjestäjinä: Oulun Hyvinvointipalvelut & Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Valmennuksen mainos

Tu­le­vai­suu­den taitajat -verk­ko­kurs­si pienten eri­tyis­las­ten van­hem­mil­le

Ke 31.8., 7.9., 14.9., 21.9.2022
klo 18.00-19.30
Ta­paa­mi­set verkossa
Kurssi-infon osal­lis­tu­jil­le ke 24.8.2022 klo 18.00-19.00

Kurssilla vanhemmat oppivat uusia ajattelutapoja, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia.


Tulevaisuuden Taitajat -verkkokurssi on suunnattu pienten erityislasten vanhemmille. Kurssilla vanhemmat oppivat uusia ajattelutapoja, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat saavat keinoja löytää onnistumisen ja ilon aiheita haastavassa arjessa.


Erityislapsen vanhempi, haluatko kääntää katseesi tulevaan ja nähdä tulevaisuuden luottavaisin sekä positiivisin mielin? Haluatko kokea olevasi perheesi laivan kippari, jolla on taitoja kohdata myrskyt ja tyrskyt? Tule kurssillemme visioimaan perheesi ja lapsesi tulevaisuutta ja voimaantumaan vertaisseurassa!


Autamme perheitä voimaantumaan haasteellisessa arjessa ja näkemään pienet ilon aiheet sekä onnistumiset sekä luomaan pienen pieniä, mutta sitäkin ratkaisevampia askelia kohti hyvinvoivaa ja täysipainoista arkea.


Kurssi koostuu neljästä verkkotapaamisesta:
Ke 31.8.2022 klo 18.00-19.30
Ke 7.9.2022 klo 18.00-19.30
Ke 14.9.2022 klo 18.00-19.30
Ke 21.9.2022 klo 18.00-19.30


Järjestämme kurssi-infon osallistujille ke 24.8.2022 klo 18.00-19.00, jossa tutustumme käytettävään kurssialustaan.


Kurssi on osallistujille maksuton ja sisältää kurssilla käytettävät materiaalit.


Lisätietoja:

Anni Raunio

suunnittelija

Elä­män­muu­tos­toi­min­ta

anni.raunio@kvps.fi

puh. 040 1833 516

Tampere

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen

Aikuisten si­sa­rus­ten verk­ko­kah­vi­la

31.8.,12.10. ja 30.11.2022
klo 17.30 – klo 19.00, Teams

Aikuiset sisaret pohtivat monenlaisia asioita erityisen sisaruksensa elämässä rinnalla kulkiessaan. Saanko muuttaa toiselle paikkakunnalle? Täytyykö minun ottaa vastuu erityisestä sisarestani, kun vanhemmistamme aika jättää? Tuleeko minusta sisarukseni edunvalvoja?


Aikuisten sisarusten verkkokahvilassa voimme keskustella sinua mietitytävistä asioista. Löydetään yhdessä vastauksia ja selvitellään juttuja tai sitten vain koetaan vertaisuutta samalla tavalla erityisen sisarusten kanssa.


Mukana jokaisella kerralla joku aikuinen sisarus avaamassa hieman oman tarinansa kautta omia kipupisteitään tai onnistumisen hetkiään erityisen sisaruksena.

Syksyllä 2022 on kolme tapaamista, voit tulla mukaan yhden kerran tai olla mukana kaikki kolme kertaa. Päivät ovat: keskiviikko 31.8., 12.10. ja 30.11. Aika on aina sama, klo 17.30-19.00


Ilmoittaudu verkkokahvilaan mukaan, niin saat linkin tapaamisille. Tapaamiset Teams-verkkoalustalla.


Lisätietoja:

Marjo Rikkinen

projektipäällikkö
Ikäperhetoiminta

marjo.rikkinen@kvps.fi

puh. 0400 528 656

Tampere

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen

Seniorit verkossa

Yhteistä toimintaa verkossa tukea tar­vit­se­vil­le se­nio­reil­le!
Per­jan­tai­sin 26.8., 23.9., 4.11. ja 2.12.2022 klo 14.00–15.00

Onko senioreilla tylsää? Eikö löydy tekemistä tai ystäviä? Ikäperhetoimintamme toteuttaa syksyn 2022 aikana kerran kuussa senioreille yhteistä toimintaa verkossa. Tapaamiset ovat aina perjantaisin klo 14-15.


Tarkoituksena on luoda verkkoon paikka, jossa tapaa toisia seniori-ikäisiä tukea tarvitsevia ihmisiä ja pääsee osaksi uutta yhteisöä.


Jokaisella tapaamiskerralla tehdään myös pieniä liikkumista tukevia harjoituksia ja aivoterveyttä vahvistavia pohdintoja tai tehtäviä.


Tapahtuma on suunnattu asumisyksiköiden ja toimintakeskusten iäkkäille asiakkaille.


Tule mukaan kuulemaan, oppimaan ja tekemään

• Erilaisia liikkumisen harjoituksia
• Muistia tukevia tehtäviä
• Vinkkejä ja ideoita päivien täytteeksi
• Näkemään ja kuulemaan muita senioreita


Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja oppimaan uutta!

Ilmoita ryhmäsi mukaan lähettämällä sähköpostia marjo.rikkinen@kvps.fi

Syksyn 2022 tapaamiset perjantaisin 26.8., 23.9., 4.11. ja 2.12.2022 

klo 14.00 – klo 15.00

Tästä linkistä lisätietoja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sivuilta

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021