OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Vaikuttajaryhmä

Kehitysvammaiset asiakkaat ovat päässeet hankkeen kautta tekemään vaikuttamistyötä mm:

  • Digi- ja väestötietoviraston kehittämän sähköisen henkilöllisyystodistuksen arviointia ja testaamista
  • Oys Konstissa käytössä olevan digihoitopolun arviointia sekä 
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivujen saavutettavuuden testaamista ja arviointia. 

On tärkeä että jo palveluiden ja sovellusten kehittämisvaiheessa huomioidaan saavutettavuus ja käyttäjälähtöisyys. Vaikuttajaryhmissä on ollut monen tasoista kehitysvammaista ja digikäyttäjää mukana. Tätä kautta on nähty monipuolisemmin erilaisia käyttäjäkokemuksia ja niitä on pystytty hyödyntämään lopullisissa tuotoksissa esimerkiksi sanelu- tai kuuntelutoiminnan mahdollisuus.