OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

VERKKO HALTUUN- HANKE! digitaidot osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena.

Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen (2021-2023) STEAN-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na.

Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Han­ke­työn­te­ki­jöil­lä on omat profiilit Face­boo­kis­sa; Kaisa Verkko Haltuun  ja Sirpa Verkko Haltuun. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

Verkko haltuun!- hankkeen mukana pääset osallistumaan monenlaiseen ryhmätoimintaan niin etänä kuin livenä paikan päällä.

Jos sinulla on tarve yksilöohjaukselle, ole yhteydessä joko Sirpaan tai Kaisaan.
Linkit  Teams-tapahtumiin julkaistaan yhdistyksen tapahtumakalenterissa.
Facebook-livejä pääsee seuraamaan työntekijöiden Facebook-profiilien kautta:  Kaisa ja Sirpa
Instagram-livejä pääsee seuraamaan yhdistyksen oketuki-Instagram-tilin kautta.

Verkko haltuun!- hankkeen tiimi

Kaisa Pitkälä

Kaisa Pitkälä

Projektikoordinaattori

P. 050 345 8474

kaisa.pitkala(at)oketuki.fi

https://www.facebook.com/kaisa.verkkohaltuun

Sirpa Lukka

Sirpa Lukka

Projektityöntekijä

P. 050 361 7898

sirpa.lukka(at)oketuki.fi

https://www.facebook.com/sirpa.verkkohaltuunUUTISET

30.8.2023 Elojamit tanssahdeltiin jälleen Nuijamiesten lavalla – Mukana menossa Verkko haltuun ‑hanke vapaaehtoisineen. Lue juttu painamalla tästä.

12.05.2023 Vuoden Digitukiteko-kunniamaininta Verkko haltuun -hankkeelle. Lue juttu painamalla tästä.

30.8.2022 Uutinen digitaalisen henkilöllisyyden sovelluksesta. Lue juttu painamalla tästä.Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021